ترجمو

ترجمه فایل صوتی تصویری

ترجمه فایل صوتی و تبدیل آن به متن یکی از زیرشاخه‌های خدمات ترجمه فایل صوتی تصویری به شمار می رود. در ترجمه فایل صوتی، مترجم ابتدا فایل صوتی را گوش می دهد و با تبدیل آن به متن، فرآیند ترجمه را انجام می دهد

بیشتر بخوانید

ترجمه وبسایت

یکی از مهمترین مزیت استفاده از گوگل ترنسلیت برای ترجمه وبسایت این است که در چند ثانیه، متن مورد نظر شما را به زبان دلخواه ترجمه می کند. این یعنی در کوتاه ترین زمان متوجه می شوید که موضوع نوشته های صفحات مختلف یک وب سایت چیست و آیا برای شما مناسب است یا خیر.

بیشتر بخوانید

ترجمه کاتالوگ

. اگر کاتالوگ داشته باشید که به زبانی غیر از فارسی نوشته شده می توانید آن را به زبان فارسی ترجمه کنید. در مقابل، اگر می خواهید کاتالوگ منتشر شده به زبان فارسی را به زبان دیگری نیز منتشر نمایید باز هم این خدمات ترجمه تخصصی به کمک شما می آیند.

بیشتر بخوانید

ترجمه نامه اداری

ترجمه نامه اداری به فارسی زمانی ضرورت دارد که متن اصلی نامه ها به زبان انگلیسی یا یک زبان خارجی دیگر نوشته شده باشد. برخی خدمات شامل بازنویسی یک متن هستند که در آن صورت باز هم باید محتوا و معنی ‌نامه حفظ شود.

بیشتر بخوانید

ترجمه مقاله سایت

ترجمه مقاله سایت یکی از حوزه های اصلی در شرکت ها و موسسات ترجمه می باشد. چرا که ترجمه مقالات مندرج در سایت های معتبر و بین المللی عموما برای تقویت رزومه یا استفاده به عنوان منبعی در تحقیقات و پایان نامه مورد نیاز برای تمامی دانشجویان است. از این رو، دسترسی به موسسه ای که می توان ترجمه مقالات سایتها

بیشتر بخوانید