ترجمو

رفرنس نویسی

رفرنس نویسی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین بخش های مربوط به کارهای پژوهشی دانست که امروزه در دسترس شما می باشد و شما می توانید از آن استفاده داشته باشید. در واقع در نوشتن پروپوزال یا مقاله و کتاب، تهیه یک رفرنس با استفاده از نرم افزارهای مختلف می تواند برای شما بسیار مفید باشد.

بیشتر بخوانید