ترجمو

تدوینگر

تدوینگر کسی که است که با پشت سر هم قرار دادن تعداد زیادی فیلم یک فیلم واحد و یکپارچه می سازد.

بیشتر بخوانید