ترجمو

ترجمه اینترنتی

در ترجمه اینترنتی ارائه دهنده ی خدمات در مقابل کیفیت خدمات خود برای کاربران مشتریان متعهد می شود که در صورت عدم رضایت آن ها، اقدام به رفع مشکل نماید.

بیشتر بخوانید