ترجمو

اعزام مترجم به محل

اعزام مترجم به محل یکی از خدمات ویژه برای ترجمه تخصصی به شمار می ‌رود. وقتی مترجم به محل شرکت یا محل مورد نظر مشتری اعزام می‌شود با مهارت خود در یک یا چند زبان خارجی، فرایند ترجمه متن یا یک ترجمه شفاهی را انجام می دهد. برای خدمات ترجمه در محل، بهترین و سریعترین مترجمان انتخاب می شوند.

بیشتر بخوانید