ترجمو

مشاوره ترجمه

مشاوره ترجمه یکی دیگر از انواع خدماتی می باشد که مراکز ترجمه ی تخصصی اقدام به ارائه ی آن می نمایند.

بیشتر بخوانید

ترجمه انگلیسی

ترجمه انگلیسی چکیده ی پایان نامه یکی دیگر از خدماتی است که مراکز ترجمه اقدام به ارائه ی آن می نمایند.

بیشتر بخوانید

ترجمه فارسی

ترجمه فارسی چکیده مقالات یکی دیگر از خدماتی می باشد که مرکز ترجمو برای مخاطبان و مشتریان خود ارائه می دهد.

بیشتر بخوانید

ترجمه فیلم

ترجمه فیلم با زیرنویس پیچیدگی های مخصوص به خود را دارد و فقط یک مترجم متخصص می تواند از پس آن بر بیاید.

بیشتر بخوانید

ترجمه صوتی

ترجمه صوتی با ارسال پادکست یکی دیگر از انواع روش های ترجمه می باشد. محتواهای صوتی هم مانند سایر محتواها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.

بیشتر بخوانید

ترجمه قرارداد

ترجمه قراردادهای بین المللی و تجاری یکی از مهم ترین خدماتی است که موسسات ترجمه برای کاربران خود ارائه می دهند

بیشتر بخوانید

ترجمه رشته ها

ترجمه رشته های تخصصی دانشگاهی به دلیل حساسیت بالایی که دارند، باید مشتریان در زمان سپردن انجام امور ترجمه ی خود، ویژگی های زیادی را مد نظر قرار دهند.

بیشتر بخوانید

ترجمه اینترنتی

در ترجمه اینترنتی ارائه دهنده ی خدمات در مقابل کیفیت خدمات خود برای کاربران مشتریان متعهد می شود که در صورت عدم رضایت آن ها، اقدام به رفع مشکل نماید.

بیشتر بخوانید

ترجمه آنلاین

در مراکز تخصصی ترجمه آنلاین، تمامی مترجمان بعد از ارزیابی ها و آزمون هایی که در زمان استخدامی می گذرانند، در این مراکز استخدام می شوند.

بیشتر بخوانید